Podmínky zapůjčení vozu

1. K řízení obytného auta stačí řidičský průkaz skupiny B.
2. K uzavření smlouvy o pronájmu obytného vozu je nutné předložit 2 platné doklady totožnosti( ŘP, OP, PAS ).
3. Minimální věk pro půjčení karavanu je 25 let a platnost ŘP delší jak 5 let.
4. Minimální doba půjčení je 3 dní.
5. Rezervace je platná po zaplacení 20% zálohy z ceny pronájmu uhrazením zálohové faktury v řádném termínu splatnosti faktury. Zpravidla 7 dní.
6. Doplatek ceny nájmu je nutné zaplatit nejpozději v den převzetí vozu.
7. Nejpozději při převzetí vozu je nutné složit vratnou kauci ve výši 20.000Kč. (pokut se nedohodneme jinak)
8. V obytném prostoru vozu je zakázáno převážet předměty a jiné kapalné či plynné látky, které by mohli poškodit vnitřní vybavení vozu.
9. Ve voze je zakázáno kouřit a jinak manipulovat s otevřeným ohněm vyjma spotřebičů k tomuto účelu ve voze instalovaných.
10. Je zakázáno provádět veškeré úpravy (polepování, šroubování, vrtání apod.)
11. Při poškození, či znečištění, které nelze odstranit - náhrada v plné výši
12. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací
13. Půjčování auta je možné jen do států vyznačených na zelené kartě pojišťovny a do zemí kde platí havarijní pojištění vozidla
14. auto předáváme s plnou nádrží, uklizený a vyčištěný. V tom samém stavu se karavan vrací. Umytí zvenku požadujeme jen při silném znečištění exteriéru ( usnadnění identifikace případného mechanického poškození auta zvenku ).
15. vozidla se vrací s vylitým wc a odpadní nádrží.
16. poplatek za vrácení nevyčištěného vozu je od 1.000,- Kč, poplatek za nevyprázdněné WC je 800,- Kč. Při silném znečištění (písek, bláto, olej, lepidlo, ...) je poplatek 5 000,- Kč.
17. Je možnost bezplatného parkování vašeho auta u nás během vaší dovolené.

kilometry bez limitu

možnost parkování vašeho auta

u nás během vaší dovolené!

Pod střechou a zámkem

havarijní pojištění 

se spoluúčastí 10 % min. 10.000 Kč

asistenční služby vč. úhrady nákladů na návrat do místa bydliště při nehodě, nebo odcizení vozidla

dálniční známka ČR

Neomezený 

počet najetých km 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky